S-02 Черно

Размер: 18/1830/3660 мм

Покритие: Шагре/Буте

Запитване за продукт: