S-295 Тамбур

Размер :18/1830/3660/ мм.

Структура : Дървесни -Kepi

Запитване за продукт: