S-303 Гордион

Размер :18/1830/3660/ мм.

Структура : Гладка

Запитване за продукт: